Allen Carr's Easyway

Sluta röka med Easyway-metoden

Allen Carr's Easyway (sluta röka-kurser) i Sverige behövde en ren och tydlig webbplats med möjlighet för besökare att boka in sig på deras kurser.

Vi skapade en ren och överskådlig webbplats med bokningssystem och integrerad media som visar på metodens internationella renommé.